woensdag, 09 januari 2013 19:54

Exterieur (Kynologie) bij VDH Kringgroep de Ypelaar

Bij de rasverschijning gaat het om het uiterlijk van de hond. Jaarlijks zijn er een aantal evenementen zoals tentoonstellingen, clubmatches en jonge hondendagen, waar de Duitse Herdershond door keurmeesters (rasspecialisten)wordt beoordeeld en aan het publiek wordt getoond.
Om deel te kunnen nemen aan deze evenementen geven wij “ringtraining”. Hier leert u hoe u uw hond zo goed mogelijk voor de dag kunt laten komen. Maar ook hoe de hond is gebouwd en wat de specifieke raskenmerken zijn.

Bij kynologische evenementen worden de honden ingedeeld in klassen volgens geslacht en leeftijd.
Indeling volgens geslacht omdat de standaard een geslachtsuitdrukking duidelijk aangeeft, een Teef is o.a. kleiner en lichter gebouwd dan een reu.
Indeling volgens leeftijd omdat er onderscheid gemaakt wordt tussen de volgroeide, de half volgroeide, de jonge hond en de pup.

Bij aanvang van de klasse waarin u met uw hond deelneemt laat de keurmeester baas en hond bij zich komen. De tanden worden gecontroleerd en bij de reuen ook de testikels. Daarna wordt de hond in de goede stand gezet en van kop tot staart beoordeeld.

De goede stand betekent dan de voorpoten recht onder het lichaam staan en één achterpoot iets naar achteren wordt gezet, zodat een goed totaalbeeld ontstaat. Vervolgens moeten er één of twee rondjes worden gelopen. Tijdens deze “standkeuring” heeft de keurmeester voor zichzelf een voorlopige kwalificatie genoteerd. Dit “in stand zetten” is een belangrijk onderdeel van onze trainingen. Met een goede stand kunnen foutjes die de hond heeft worden verborgen of minder erg lijken. De goede eigenschappen kunnen met een slechte stand in het niet verdwijnen. Het komt er dus op neer dat u leert uw hond nog mooier te laten lijken dan hij of zij al is.

Hetzelfde geldt voor de “loopkeuring” die volgt nadat alle honden in de klasse de standkeuring hebben gedaan. De Duitse Herdershond is van nature een draver en in deze natuurlijke toestand kan hij het best beoordeeld worden. Tijdens de loopkeuring verplaatst de keurmeester de honden naar gelang de hond een beter of slechter gangwerk laat zien. Voor dit onderdeel is training en conditie van groot belang.

Aan de hand van de notities gemaakt tijdens de standkeuring en de lichaamsbeweging tijdens de loopkeuring maakt de keurmeester zijn definitieve beslissing. Aan elke hond kent hij een kwalificatie toe, oplopend van onvoldoende tot en met uitmuntend. Na afloop van de keuring ontvangt u een beoordelingsformulier waarop de bevindingen van de keurmeester staan vermeld.