woensdag, 09 januari 2013 20:04

VDH kringgroep de Ypelaar

Een kringgroep is een plaatselijke Duitse Herder vereniging die is aangesloten bij de landelijke rasvereniging, de Vereniging voor fokkers en liefhebbers van Duitse Herdershonden, kortweg VDH. De VDH staat voor handhaving van de rasstandaard en verbetering van het ras in de breedste zin des woords en is met zo'n 5000 leden de grootste rasvereniging in Nederland. De VDH is op haar beurt weer aangesloten bij de Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland, de RvB. De RvB is een overkoepelend en uitvoerend orgaan met als belangrijkste taken stamboomafgifte en kennelregistratie voor alle hondenrassen en controle op naleving van algemene en wettelijke bepalingen voor het fokken en houden van honden). Daarnaast is de VDH aangesloten bij de Wereld Unie voor Duitse Herdershonden, de WUSV, waarin Duitse Herdershonden rasverenigingen uit zo’n 70 landen verspreid over alle werelddelen zijn aangesloten. De WUSV is leidend bij het bepalen van internationale rasverbeteringsprogramma’s en schept de voorwaarden t.b.v. de uitvoering hiervan.

Om lid te kunnen worden van een kringgroep moet u eerst lid worden van de VDH. Wanneer u lid wordt van de VDH ontvangt u een welkomstpakket waarin allerlei informatie staat over de VDH en de Duitse Herdershond. Vervolgens kunt u zich, na een kennismakingsperiode van een aantal weken, aanmelden als lid van onze kringgroep.

Wij zijn een vereniging met ongeveer 60 leden. Een aantal van deze leden heeft een (eigen) taak binnen de vereniging, anderen komen vooral om leuk en sportief met hun hond bezig te zijn, maar allemaal zetten zij zich van tijd tot tijd in voor de vereniging.
Op onze eigen website waarop u nu te gast bent, worden bestuursmededelingen gedaan, allerlei wetenswaardigheden geplaatst en verslagen van activiteiten binnen en buiten de vereniging. Dit gebeurt door het bestuur, de leden zelf of door de redactie van de Ypelaarkoerier.

Als u lid wenst te worden van onze vereniging, dient u zich wel te houden aan de door het VDH Hoofdbestuur opgestelde statuten en reglementen voor kringgroepen in het algemeen (welke zijn na te lezen in het vademecum van de VDH (website http://www.vdh.nl/ ), en aan die van kringgroep de Ypelaar in het bijzonder.
De statuten en reglementen van kringgroep de Ypelaar kunt hier vinden of onder Onze Vereniging – statuten in het hoofdmenu aan de linkerzijde.

Wij hopen hiermee al veel van uw vragen te hebben beantwoord. Meer informatie kunt u verder op deze website vinden. Natuurlijk zijn wij graag bereid uw vragen persoonlijk te beantwoorden in een telefoongesprek of als gast bij ons op de vereniging, u bent van harte welkom. Het telefoonnummer van onze kantine is 013-4562660. Ria van Lent is de aangewezen persoon die u alle informatie omtrent onze vereniging kan geven.

Het bestuur.